Sistem Integrat de Monitorizare Și Înregistrare cu Streaming Web

Sistemul permite înregistrarea locală, monitorizarea LIVE și înregistrarea REMOTE a camerelor de supraveghere montate in locații geografice diferite. Sistemul este modular și expandabil, putând fi usor extins la un numar nelimitat de locații și camere de supraveghere. Caracteristica esențială este posibilitatea transmiterii semnalului video la o calitate deosebită utilizând conexiuni de internet obișnuite.

Aplicația web NVR de streaming și stocare
- Permite dintr-o interfașă de administrare configurarea tuturor camerelor (introducerea adreselor de stream)
- Permite gruparea locațiilor în secvente de patrulare
- Permite streamingul prin internet pentru aplicațiile mobile de monitorizare
- Permite configurarea înregistrărilor (automate, la cerere) și streamingul acestora prin internet pentru vizualizare
- Permite definirea utilizatorilor și drepturilor fiecăruia
- Vizualizare Camere selectate sau mod patrulare
- Vizualizare Alarme
- Vizualizare Înregistrări
- Vizualizare multiview

Aplicația client-web de monitorizare
- Permite vizualizarea live a locațiilor secvențial (mod patrulare) sau la cerere
- Permite configurarea vizualizării și gruparea, dimensionarea imaginilor pentru fiecare camerăa
- Permite vizualizarea matricială sau full screen
- Permite selectarea calendaristică a inregistrărilor oricărei locații și vizualizarea acestora
- Permite controlul remote al aplicației de streaming (pornire/oprire înregistrări)
- Permite vizualizarea alarmelor (motion si tampering) activabile automat în momentul alarmei.
Pe ecran va apare live camera care a dat alarma și înregistrările video care au precedat evenimentul (cu 10 minute înainte)

Aplicația web mobile
- Permite autentificarea clientului pe bază de user și parolă
- Permite vizualizarea live a camerelor dorite din locația sau locațiile unde utilizatorul are acces garantat
- Permite pornirea / oprirea înregistrărilor on-demand
- Permite vizualizarea înregistrărilor

Variante de conexiuni internet în locațiile monitorizate
- Fibră optică
- ADSL
- 3G
- 4G
- Satelit (permite acces internet 10Mbs download și 4 Mbs upload în orice locație)
Abonament Satelit TooWay 10+ 25GB trafic

Avantajele soluției propuse
-Soluția permite monitorizarea prin internet din orice locație a camerelor de supraveghere pe orice dispozitiv (calculator, smartphone, set top box, Smart TV etc.)
-Soluția include un sistem de raportare complex care permite generarea de statistici cu privire la numărul și tipul alarmelor, evidența monitorizării, starea hardware și software a sistemului etc -Permite monitorizarea la distanșă a obiectivelor aflate în zone total izolate ( munți, desert, păduri) utilizând o conexiune prin satelit dedicată.
-Soluția de streaming propusă permite transmiterea live la distanță în vederea monitorizării remote a imaginilor furnizate de camerele video la o calitate superioară SD sau HD.
-Pentru transmisia la distanță a imaginilor live sau înregistrate, consumul de bandă internet, implicit costurile, sunt mult mai mici in comparație cu soluțiile similare existente pe piață.
-Permite afișarea automată la distanță a alarmelor video (motion detection și tampering) prin activarea automată a streamului live in interfața de monitorizare și vizualizarea imaginilor înregistrate premergătoare evenimentului respectiv (10 minute anteriore evenimentului) -Datorită algoritmilor de compresie a imaginilor, optimizați, solutia permite stocarea unei cantități mari de informații pe hard-discuri utilizând spații mai mici de stocare fără a afecta claritatea imaginii.