Informare cu privire la

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în cadrul IMPRO-MEDIA S.R.L.
cu privire la Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Descarcă document aici

1. DATE DE IDENTIFICARE OPERATOR IMPRO-MEDIA SRL, NUMIT “IMPRO-MEDIA”
a) Identificare OPERATOR
IMPRO-MEDIA S.R.L. este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, sector 6, B-dul Timișoara Nr. 89-91, Bloc LOT 1, Ap. 1009 și punctul de lucru unde se desfășoară întrega activitate în București, sector 6, B-dul Timișoara Nr. 89-91, Bloc LOT 1, Ap. 1107, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/14190/2013 și Cod unic de identificare RO15653903.
b) Date de contact
Corespondență: IMPRO-MEDIA SRL, Sediu social București, sector 6, B-dul Timișoara Nr. 89-91, Bloc LOT 1, Ap. 1009, cod postal 061327, România
Email: gdpr@impromedia.ro, Telefon: 0749 848 878
Pagini web IMPRO-MEDIA: www.impromedia.ro, www.impromedia.eu, www.livestream.ro
c) Date de contact a responsabilului cu protecția datelor: gdpr@impromedia.ro

2. DOCUMENTE OFICIALE IMPRO-MEDIA PRIVIND POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) Politica generală de confidențialitate IMPRO-MEDIA SRL - descarcă aici
b) Măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal - descarcă aici

Documentele pot fi descarcate de pe pagina www.impromedia.ro – Protecția datelor cu caracter personal GDPR. IMPRO-MEDIA își rezervă dreptul de a revizui documentele în sensul îmbunătățiirii protecției datelor personale.

Vă solicităm ca, înainte de acordarea consimțământului, să vă însușiți aceste documente.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) În scopul răspunsului la solicitari, derularea comenzilor sau contractelor sau dacă sunteți utilizator al serviciilor oferite în cadrul paginilor web IMPRO-MEDIA
b) În scop de marketing - comunicări comerciale, însă doar în situația în care obținem consimțământul prealabil al persoanei vizate
c) Pentru oferirea de bonusuri și avantaje pentru persoanele vizate
d) Pentru educarea pieții și informarea potențialilor clienți; se exclud orice mesaje nesolicitate și generarea de SPAM, iar datele sunt anonimizate
e) Pentru informare, angajare, colaboratori și angajați
f) Prevederi legale și interese legitime legate de funcționarea IMPRO-MEDIA SRL

4. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) Personal propriu și colaboratori - IMPRO-MEDIA are acord de confidențialitate cu persoana
b) Terți - persoane juridice – IMPRO-MEDIA are contract cu clauze de protecție a datelor personale sau IMPRO-MEDIA a acceptat politica acestora de prelucrare a datelor cu caracter personal.
c) Autorități și entități legal constituite – cu respectarea prevederilor legale.

5. STOCAREA DATELOR
Datele personale prelucrate de IMPRO-MEDIA sunt stocate în România, pe serverele OpticNet Serv SRL, dacă nu este specificat altfel.
Datele sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare, a expirat perioada sau s-a primit solicitare de ștergere de la persoana vizată.
Cu consimțământul persoanei vizate, se efecturează copii de siguranță (backup).

6. TRANSFERUL TRANSFRONTALIER AL DATELOR PERSONALE
Transferul transfrontalier a datelor personale poate fi realizat cu respectarea strictă a legii sau a consimțământului persoanei vizate.

7. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
• Dreptul de retragere a consimțământului
• Dreptul de acces asupra datelor dumneavoastră
• Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
• Dreptul de ștergere - „dreptul de a fi uitat”
• Dreptul la restricționarea prelucrării
• Dreptul de a transmite datele personale către alt operator
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
• Dreptul de a vă adresa justiției ;
• Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

8. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE IMPRO-MEDIA
Este în interesul IMPRO-MEDIA și al persoanei vizate să prelucrăm minim de date cu caracter personal în scopul expres al contractării, facturării și furnizării serviciilor din portofoliu: nume, prenume, adresa, email, telefon. În cazul în care colectăm și alte categorii de date, acestea vor fi specificate în formularul online sau tipărit pentru înregistrarea consimțămîntului persoanei vizate.

Totodată este bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P."). Aveți posibilitatea să consultați legislația europeană și română în vigoare și să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro .

AVERTISMENT:
Conținutul acestui document este informativ. Prevederile oficiale IMPRO-MEDIA le puteți consulta și însuși din documentele prevăzute la punctul 2.
Sus