Aplicație ERP Transport maritim

Aplicație corporate customizată și proiectată având la baza procedurile ISO care definesc modul de desfășurare al activității departamentelor, cât și relațiile dintre acestea, implementate în cadrul companiei. Modulele sunt concepute pentru mai multe nivele de utilizatori, existând posibilitatea asignării drepturilor de utilizare de către un administratror pe diverse sectoare.
Aplicația include departamentele: resurse umane, echipamente navale, marketing contracte, mentenanță, achiziție, calitate și siguranță.
Sistemul afișează alerte pentru expirarea anumitor certificate pe prima pagina de accesare:

Meniul Echipamente maritime (Vessels) permite monitorizarea acestora zilnic prin rapoarte de poziție, rapoarte zilnice, situația activelor și obiectelor de inventar pe fiecare vas, rapoarte de vreme, componența echipajelor, contacte.

Modulul Resurse Umane colectează informații asupra personalului din fiecare departament, începând cu ofertarea candidatului, încheierea contractului, avizarea electronică a angajarii acestuia in urma ofertării și interviului, începând cu managerul operațional, managerul de resurse umane, directorul comercial și apoi prin semnătura electronică a directorului general, urmărind angajatul din mai multe puncte de vedere: activitate, experiența acumulată, training, rezultate obținute la cursuri și traininguri, situația certificatelor și avizelor medicale, a documentelor de rezidență etc; sistemul generează pe baza tuturor datelor din sistem un CV pentru fiecare candidat, efectueaza o rotație a personalului în posturile de activitate prin planificare electronică.

Sistemul afișează în roșu, în cadrul modulului de mentenanță, certificatele vaselor care sunt expirate și în portocaliu certificatele care urmează să expire în termen de o saptamână. În acest modul sunt prezente rapoarte de mentenanță, cereri de aprovizionare, planificarea inspecției tehnice în port, starea echipamentelor de protecție, date tehnice.
Modulul de marketing cuprinde statusul contractelor, cotații, rapoarte contracte (job reports), sumarul contractelor existente, rapoarte de marketing, baza de date clienți.

Modulul de achiziții permite realizarea unui formular de cerere online, realizarea comenzilor de achiziție cât și a livrărilor pe fiecare vas în parte, vizualizarea situației obiectelor de inventar cât și a furnizorilor.
Aplicația conține și o bibliotecă de documente și cărți tehnice accesibile utilizatorilor în domeniul securității muncii și al calității, rapoarte de audit, aspecte legate de mediu, registru de risc, etc.